شب ایران پاریس فرانسه ایرانی فرانسه

شب: ایران پاریس فرانسه ایرانی فرانسه وزارت خارجه وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات سه زبان و یک تیم , چند فریم خاص از پرسپولیس

همدلی از همزبانی بهتر هست. این را پرسپولیس دیروز به خوبی نشان داد. تیمی که هفته‌ها بود اخبار و حاشیه‌ها اتحاد و همدلی‌شان را نشانه گرفته بود در این بازی از اتحا

سه زبان و یک تیم , چند فریم خاص از پرسپولیس

چند فریم خاص از پرسپولیس؛ سه زبان و یک تیم

عبارات مهم : اخبار

همدلی از همزبانی بهتر هست. این را پرسپولیس دیروز به خوبی نشان داد. تیمی که هفته ها بود اخبار و حاشیه ها اتحاد و همدلی ارزش را نشانه گرفته بود در این بازی از اتحاد خود دفاع کرد.

به گزارش وب سایت نود، تصویر هایی که بدون اطلاع قبلی و به وسیله عکاسان از بازیکنان روی نیمکت شکار شده است مدرک موثقی جهت ادعای همدلی واتحاد قرمزهاست. فریادهای از ته دل رادوشویچ، نگرانی های طارمی و آن صحنه فراموش نشدنی درآغوش گرفتن منشا محکم ترین پاسخ به شایعات اخیر بود.

سه زبان و یک تیم , چند فریم خاص از پرسپولیس

طارمی همین چند روز گذشته و قبل از سفر به عمان در تمرینات با منشا تصویر یادگاری گرفته بود. ولی این کجا و آن کجا. آن لبخندهای تصنعی کجا و این خنده های از ته دل کجا. این تساوی جهت پرسپولیس ارزشی زیاد از چند پیروزی داشت. یک امتیاز با بازیکنان جانشین. یک امتیاز با بازگشت دوباره. یک امتیاز با خوش حالی گل های منحصر به فرد و یک امتیاز با قاب تصویر های ویژه.

همدلی از همزبانی بهتر هست. این را پرسپولیس دیروز به خوبی نشان داد. تیمی که هفته‌ها بود اخبار و حاشیه‌ها اتحاد و همدلی‌شان را نشانه گرفته بود در این بازی از اتحا

سه زبان و یک تیم , چند فریم خاص از پرسپولیس

واژه های کلیدی: اخبار | تصویر | بازیکنان | پرسپولیس | روز گذشته | پرسپولیس | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

سه زبان و یک تیم , چند فریم خاص از پرسپولیس

سه زبان و یک تیم , چند فریم خاص از پرسپولیس

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs