شب ایران پاریس فرانسه ایرانی فرانسه

شب: ایران پاریس فرانسه ایرانی فرانسه وزارت خارجه وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اگر یک قِران از رضا ضراب گرفتم گردن من را بزنید/ از تحریم جهت بردن مال مردم سو

چهارمین جلسه پیگیری به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی با حضور متهمان، وکلای آنها، نماینده دادستان و وکلای وزرات نفت در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب برگزار شد

اگر یک قِران از رضا ضراب گرفتم گردن من را بزنید/ از تحریم جهت بردن مال مردم سو

متهم ردیف دوم: اگر یک قِران از رضا ضراب گرفتم گردن من را بزنید/ قاضی مقیسه: از تحریم جهت بردن مال مردم سوءاستفاده کردید

عبارات مهم : قرارداد

چهارمین جلسه پیگیری به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی با حضور متهمان، وکلای آنها، نماینده دادستان و وکلای وزرات نفت در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب برگزار شد

به گزارش ایلنا، در ابتدای جلسه چهارم پیگیری به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده فساد نفتی در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب، بعد از آنکه قاضی مقیسه علنی بودن جلسه را اعلام کرد، از «م.ش» متهم ردیف دوم خواست با حضور در جایگاه از خود دفاع کند.

اگر یک قِران از رضا ضراب گرفتم گردن من را بزنید/ از تحریم جهت بردن مال مردم سو

زنجیره ای از افراد در کار دست داشتند

متهم ردیف دوم گفت: نشانه بنده شکستن ساختار تحریم بود و هرکجا که انحرافی دیدند گزارش دادند. من وحدت قصد با بابک زنجانی نداشتم. اعمال انجام شده است به دست یک نفر نبوده است و زنجیره ای از افراد در این کار دست داشتند.

چهارمین جلسه پیگیری به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی با حضور متهمان، وکلای آنها، نماینده دادستان و وکلای وزرات نفت در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب برگزار شد

قاضی مقیسه در تصویر العمل به حرف های این متهم اعلام کرد: شما بعد قبول دارید که یک کارگزار نبوده اید و یک زنجیره افراد در بردن اموال ملت دست داشته اند.

قرارگاه خاتم الانبیا و بانک ملت می توانند در کار شریک باشند

«م.ش» در ادامه دفاعیات خود گفت: مراجع ذیصلاح بابک زنجانی را تایید کردند. وزارت نفت ال سی های این شخص را تایید کرد. اگر این کار ها نمی شد اصلا چنین اتفاقی نمی افتاد. قرارگاه خاتم الانبیا و بانک ملت هم می توانند در این جرم شریک باشند.

اگر یک قِران از رضا ضراب گرفتم گردن من را بزنید/ از تحریم جهت بردن مال مردم سو

قاضی مقیسه گفت: شما عضو مهم تشکیلات بودید. شرکت های جعلی را شما ایجاد کردید ولی به گونه ای وانمود کردید که بابک زنجانی فرد مهمی است و توانایی فروش نفت را دارد و با این حساب مقامات به ایشان اعتماد کردند. شما زنجیره ای بودن را قبول دارید این خوب هست. شما۲. ۱ میلیارد دلار را به جای اینکه به کشور برگردانید صرف کارهایی کردید که به نفع منافع خودتان بود.

متهم ردیف دوم پاسخ داد: وظیفه پرداخت پول به عهده من نبود. این کار ها شرکت یافته نبود. یکسری ارگان ها و افراد درگیر این کار بودند. اگر وزارت نفت این ال سی ها را تایید نمی کرد اصلاً این اتفاقات نمی افتاد. اینکه طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکردند و پول فروش نفت به کشور بازنگشته به کارگزار ربطی ندارد. من فقط کارگزار بودم.

چهارمین جلسه پیگیری به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی با حضور متهمان، وکلای آنها، نماینده دادستان و وکلای وزرات نفت در شعبه ۲۸دادگاه انقلاب برگزار شد

قاضی مقیسه گفت: شما یک کارگزار راحت نبودید. با بابک زنجانی یک قرارداد همکاری داشتید که در آن تعهد می دهید نفت را تحویل بگیرید، بفروشید و پول آن را به بابک زنجانی تحویل دهید. این یک کارگزاری راحت نیست. از نماینده محترم دادستان خواهش می کنم آن قسمت از کیفرخواست را که مربوط به تفاهم نامه شما و بابک زنجانی است را قرائت کنم.

نجفی نماینده دادستان با قرائت بخشی از کیفرخواست بیان داشت: در بند ۱۲ کیفرخواست به قرارداد که بین بابک زنجانی و مهدی شمس منعقد شده است اشاره شده است است که در تاریخ ۱۵ / ۹ /۹۱ این قرارداد فی مابین «م.ش» و زنجانی منعقد شده است و در آن قید شده است است که شرکت هواپیمایی اونورایر که یک شرکت هواپیمایی ترک است به وسیله زنجانی خریداری شود. بند دال این قرارداد راجع به فروش نفت هست. در بند یک از بخش دال مقرر شده است زنجانی نفت را در کشورهایی که «م.ش» توان فروش آن را در آن کشور ها دارد به او تحویل دهد و به قیمت روز و مصوب بابک زنجانی بفروشد و قید شده است است که «م.ش» از بابت فروش و حمل نفت بشکه ای یک دلار کمیسیون بگیرد.

اگر یک قِران از رضا ضراب گرفتم گردن من را بزنید/ از تحریم جهت بردن مال مردم سو

نماینده دادستان تصریح کرد: در بند ۵ این قرارداد که از همه مهم تر است قید شده است است که مسئولیت حفظ نفت در خارج از کشور به عهده «م.ش» است و بابک زنجانی این مسئولیت را از خود برطرف کرده است.

محموله های نفت به صورت امانی در دست من بود

متهم ردیف دوم مجدد در جایگاه حاضر شد و گفت: من راجع به تفاهمنامه صحبت دارم که اولاً قرارداد نیست و اگر من قصد کلاهبرداری داشتم اصلا این قرارداد را که مقدم بر فروش نفت است امضا نمی کردم. محموله های نفت به صورت امانی در دست من بود.

قاضی مقیسه در تصویر العمل به صحبت های شمس گفت: امانی بودن به چه معنا هست. امانی بودن به معنی فروش نفت نیست.

متهم ردیف دوم پاسخ داد: من در برابر کارفرمای خود مسئول بودم که مسئولیت خود را انجام دادم. تفاهم نامه بعد از شروع عملیات اجرایی فروش نفت نوشته شد. من نمی خواستم کلاهبرداری کنم و وحدت قصدی با بابک زنجانی نداشتم و به خاطر این مباحث بسیار غصه خوردم.

قاضی مقیسه گفت: شما تمام محموله های نفت را تحویل گرفتید و پول آن را برنگرداندید. غصه خوردن جهت نان در آوردن بود.

در ادامه روند پیگیری نماینده دادستان گفت: آیا به گونه ای ادعا می کنید که انگار پولی نصیب شما نشده هست. بعد پنج درصد شرکت هواپیمایی اونور ایر چه بود؟ آن را که باید برگردانید.

شمس گفت: آن را که برگرداندم.

قاضی مقیسه گفت: همه باید پول ها را برگردانند. «ح.ف.ه» هم باید پول ها را برگرداند.

به توصیه وکیل تان جهت کش دادن دادرسی توجه نکنید

قاضی پیگیری کننده ادامه داد: توصیه می کنم به حرف وکیل خود که گفته است تا می توانید دادرسی را کش دهید توجه نکنید. به توصیه وکیل خود گوش ندهید. وکلای شما گفتند تا می توانید بله نگویید. اگر خدا بخواهد که دیگر این سری پرسشها تکرار نشود. این حرف ها و طولانی شدن روند پیگیری باعث می شود که هزینه بیشتری از بیت المال تضعیف شود. هر ساعت اینجا از پول بیت المال اداره می شود. در انتهای دادرسی نیز وکلای شما می توانند دفاعیات خود را ارائه دهند. بعد الان دست اوج نگیرند و به ایشان تذکر می دهم که دیگر به موکل خود نگویید که دادرسی را کش بدهد.

وکیل متهم ردیف دوم در تصویر العمل به بیانات قاضی دادگاه درخواست توضیح کرد که قاضی مقیسه درخواست او را رد کرد.

«م.ش» در ادامه دفاعیات خود با اشاره به کیفرخواست صادره از سوی دادسرا گفت: شبکه ای کار کردن یک عنوان ساختگی است که دادسرا در کیفرخواست آن را درست کرده است.

نماینده دادستان در تصویر العمل به این ادعای متهم ردیف دوم گفت: یعنی دادسرا بدون کار است که بیاید و شبکه سازی کند؟

قاضی مقیسه گفت: چطور است که شما می گویید دادستان محترم هست، نماینده دادستان محترم هست، اصلاً قوه قضائیه محترم است بعد می آیید می گویید که دادسرا شبکه سازی کرده است؟

متهم ردیف دوم پاسخ داد: شکی در عالمیت و صداقت دستگاه قضایی نیست ولی من با علت و مدرک می گویم که این شبکه ساختگی است و من مدارک آن را مستنداً ارائه می کنم.

قاضی مقیسه گفت: ما هم می گوییم این شبکه ساختگی است جهت بردن اموال مردم.

نماینده دادستان به بیانات متهم تصویر العمل نشان داد و گفت: حتی دیوان عالی کشور هم در رای خود به شبکه ای بودن اذعان داشته است.

«م.ش» گفت: دادستانی هم یک بار به این شبکه ای بودن ایراد گرفته و پرونده را برگردانده است.

فلاح وکیل متهم ردیف دوم در تصویر العمل به سخنان نماینده دادستان و قاضی دادگاه گفت: جناب آقای قاضی اگر جرم جهت شما محرز است آیا محاکمه می کنید؟

قاضی مقیسه گفت: متهم شما در حال دفاع کردن از خود هست. همین که جلسه پیش ایشان را حزب اللهی خواندید کافی است.

نماینده دادستان گفت: متهم ردیف دوم به دستگاه قضایی تهمت زده است.

رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب نیز با مخاطب قراردادن «م.ش» تصریح کرد: شما حق ندارید از پشت این تریبون هر حرفی را بزنید. در چارچوب کیفرخواست حرف بزنید.

من بابک زنجانی را معرفی نکرده ام

متهم به ادامه دفاع از خود پرداخت و گفت: شبکه ای ساختند تا من را متهم کنند و شما به عنوان قاضی مرکز قضاوت هستید. نمی شود هر حرف و جوابی را که من می گویم بگویید افترا است و آن را رد کنید. من نقشی در تهیه اسناد مجهول نداشتم. تمام خرید ها و فروش ها به وسیله طرفین بوده است و من از کسی کلاهبرداری نکردم. جلسه ای که با وحید دستجردی داشتیم بعد از فروش چند محموله نفتی بود. این بدهید معناست که من بابک را معرفی نکرده ام.

قاضی مقیسه به بیانات متهم تصویر العمل نشان داد و گفت: شما هنگامی که در تفاهم نامه تعهد به فروش نفت دادید و کل محموله نفتی تحویل شما شده است است و متعهد شدید که همه آن ها را بفروشید یعنی چه؟

متهم ردیف دوم گفت: تاریخ تحویل ها و فروش نفت مشخص هست، تاریخ جلسه با وحید دستجردی نیز مشخص هست. تاریخ باز شدن ال سی ها نیز همین طور.

قاضی مقیسه اظهار کرد: همه این کار ها کارها مقدماتی جهت بردن نان بود. بابک زنجانی بحث وام ۳۰۰ میلیون را در جلسه با وحید مطرح کرد که جهت جذب اعتماد ایشان جهت انجام کارها آینده بود.

نماینده دادستان گفت: تاریخ ها اهمیتی ندارد در بحث شراکت در جرم هر کسی ممکن است در یک قسمت وارد عملیات اجرایی جرم شود.

اگر یک قِران از رضا ضراب گرفتم گردن من را بزنید

متهم ردیف دوم با اشاره به صرافی ترک گفت: شما یک مدرک به من نشان دهید که ثابت کند که من یک قران پول از صرافی ترک و رضا ضراب گرفتم. اگر نشان دادید گردن من را بزنید. اینکه در کیفرخواست گفته شده است است من از رضا ضراب پول گرفتم تهمت است.

قاضی مقیسه خاطرنشان کرد: نفت کشور عزیزمان ایران هرکجا که باشد نفت کشور عزیزمان ایران هست. شما در پایتخت کشور عزیزمان ایران قرارداد بستید نفت را جای دیگر به شما تحویل دادند. شما از موقعیت تحریم استفاده کردید تا مال مردم را ببرید.

متهم ردیف دوم به این گفته تصویر العمل نشان داد و گفت: قرارگاه خاتم هم در رابطه با کارهایی که بابک زنجانی انجام داده است از او تقدیر کرده است.

قاضی مقیسه در تصویر العمل به این اظهار متهم افزود: آن ها به خاطر مسئله نفت نبود. شما الان به خاطر مسئله نفت اینجا هستید.

متهم تاکید کرد: من با مستندات ثابت می کنم که معرف مهم بابک زنجانی چه کسی است.خود زنجانی شرکت فال را کاملا می شناسد و اینکه می گوید من این شرکت را معرفی کرده ام کاملا دروغ است.

نجفی نماینده دادستان گفت: پول نفت جهت خرید شرکت هواپیمایی اونور ایر رفته هست، روز روشن را شب نشان ندهید.

متهم پاسخ داد: امکان دارد چک به نام شخص ثالث باشد؟ باید چک بانکی باشد نه به نام شخص، شما اگر خواستید از کار شناسان بانکی هم بپرسید. من می گویم شرکت فال پول شرکت اونور ایر را پرداخت کرده ولی اینکه چک به نام من بوده را قبول ندارم. من اسناد را آورده ام تمام پرداخت ها موجود هست. من اصلا وساطت مالی نداشتم، امکان ندارد بتوانند این حجم از پول را به حساب من بریزند.

او افزود: آقای مراسم خوش حالی ساز به من گفت خانوم یو نماینده ارتش چین هست، ظاهرا زنجانی نفت به او فروخته یا باید پولش را بده یا ما نفت را برگردانیم. آقای مراسم خوش حالی ساز به من گفت کمک کنم ولی من کاره ای نبودم.

کوبیدن پتک کاسب تحریم بر سر ما دردآور است/ بجز زنجانی، ناجا و سپاه کسی نمی توانست نفت بگیرد

«م.ش» ادامه ادامه داد: خود برادران فهیم باید امکان سنجی می کردند که زنجانی می تواند پول را بدهد یا نه، من در این زمینه وظیفه ای نداشتم. سیستم بانکی به علت تحریم ها قفل شده است بود، به جز زنجانی، نیروی انتظامی و سپاه کسی دیگر نمی توانست نفت بگیرد، ما جهت خرید هواپیما هم ۵ دست می چرخاندیم تا خرید انجام شود. این پتکی که نزدیک ۴ سال است بر سر ما کوبیده شده است که ما کاسب تحریم بوده ایم دردآور است.

این متهم اظهار کرد: همه می درخواست کردند کمک کنند، جهت خود آبروی جهادی درست کنند ولی خود را کنار کشیدند ولی وزیر نفت با دلیری این تصمیم را گرفت. محل ورود من به ماجرای زنجانی سال ۸۹ جهت خرید هواپیما بوده هست، لذا تحصیل مال نامشروع که اسناد آن هم به نام زنجانی است به من ارتباطی ندارد.

او ادامه داد: در آن وقت اگر می خواستید هواپیما بخرید باید یک قرارداد صوری تهیه می کردید می فرستادید یک کشور دیگر، ۵ دست می چرخید که متوجه نشوند جهت کشور عزیزمان ایران هست. آدم هایی بودند که یک میلیارد و دو میلیارد جهت خرید هواپیما می گرفتند ولی من جهت این کار هم هزینه ای نگرفتم. هنگامی که نیکو می خواست نخستین محموله نفتی را از زنجانی تحویل بگیرد از من کمک گرفت، من پیگیری کردم و آقای «ی» گفتند زنجانی مورد اعتماد است و هر کمکی می توانی انجام بده.

در وقت تحریم کوچک ترین حمل نفت کمک به نظام محسوب می شد

متهم ردیف دوم با بیان اینکه من هیچ منفعتی نبرده ام اظهار کرد: در آن وقت حتی کوچک ترین حمل نفت قطعا کمک به نظام به حساب می آمد و از قصد و غرض زنجانی اطلاعی نداشتم. به اندازه خودم آبرو و امکانات مالی داشتم و نیازی نداشت خیانت کنم. تاجر و استاد موفقی بودم و اگر می خواستم خیانت کنم به کشور عزیزمان ایران نمی آمدم.

قاضی مقیسه گفت: می گویید از قصد زنجانی اطلاع نداشتید ولی در پرونده ادعا کردی به بابک گفتم شرکت نفت پولش را می خواهد؟چه کار کنم؟ زنجانی می گوید ولش کن و شما او را رها می کنی.

متهم گفت: این مسئله در آخرهای کار بود. من وظیفه خودم را انجام دادم.

قاضی مقیسه ادامه داد: چه وظیفه ای؟ می گفتی تعهد کردی پول نفت را برگردانی

متهم پاسخ داد: زمانی که این اتفاق افتاد و من تذکر دادم اوایل پرسشها با شرکت فال بود. حتی در زندان هم قسم جلاله می خورد که من پول دارم. این ها رو که خودش می گوید که پول دارد به من ارتباطی ندارد. در صفحه ۷۶ دادنامه آمده مراسم خوش حالی ساز ادعا کرده هیچ گونه اسناد حمل و باربری به زنجانی داده نشده در حالی که طبق مدارک و اسناد مالکیت محرز شده است است.

قاضی مقیسه افزود: شما بدون بارنامه و اسناد نفت را رد کردید.

متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه دفاعیات خود با اشاره به وقت انعقاد تفاهمنامه گفت: در آن وقت من اصلا کشور عزیزمان ایران نبودم. آقای پورمختار در ۱۱تیر در مقام مدیر کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کردند که زنجای جهت فروش نفت کمک هایی داشتند به طوری که ۱۲میلیارد از طریق او نفت فروخته شد. من که طرف قرارداد مردها نبودم.

قاضی مقیسه گفت: شما موظف بودی نفت را بفروشی و پولهارا برگردانی.

متهم پاسخ داد: ذهنیت شما فقط بر اساس کیفرخواست است و به اسنادی که من در این دادگاه ارائه می دهم، هیچ توجهی نمی کنید. هر چه من می گویم شما باز حرف خود را می زنید که همه اش بر اساس کیفرخواست صادر شده است هست. سال ۹۰ وزیر از بابک زنجانی تقدیر و تقدیر کرده و اسناد آن هم موجود است.

قاضی مقیسه گفت: تقدیر و تقدیر سال ۹۰چه ربطی به فروش نفت دارد؟

وزیرنفت وقت زنجانی را از وقت قرارگاه خاتم الانبیا می شناخت

متهم پاسخ داد: این یعنی آقای وزیر به زنجانی اعتماد داشته هست. وزیر زنجانی را از زمانی که در قرارگاه خاتم الانبیا بوده می آشنا است.

قاضی گفت: آقای منفرد بار ها پشت ما حرف زده است ولی اینجا باید بگویم که در مالزی که نیاز به کشتی جهت خالی کردن نفت وجود داشت، این فرد شبانه کشتی را جهت تخلیه هماهنگ کرد

متهم ادامه داد: با اعتماد شخص وزیر، به زنجانی نفت فروخته شده است است.

قاضی مقیسه از متهم ردیف دوم خواست در چارچوب کیفرخواست از خود دفاع کند که «م.ش» گفت: من در حال دفاع از خودم هستم. شما من را معرف اعلام کردید من می گویم وزیر وقت به خوبی با زنجانی آشنا بوده هست. هنگامی که همه مردها به عنوان نمونه سردار نادر تایید کردند شما می گویید من معرفی کردم؟

رستم قاسمی را ندیده بودم که بخواهم جلب اعتماد کنم

قاضی از او پرسید که آیا اعتماد رستم قاسمی را شما جلب کردید؟ که متهم ردیف دوم گفت: من اصلا وزیر نفت را ندیده بودم که بخواهم اعتماد جلب کنم. من دروغ می گویم کیفرخواست راست می گوید؟ اگر اینگونه باشد که دیگر دادگاه معنایی ندارد. ادعای کیفرخواست جهت اتهام من کاملا غیرواقعی است و این عنوان کاملا مشخص هست. من در پاییز ۹۱ استعفا دادم.

قاضی مقیسه ادامه داد: شما هنگامی که پول را گرفتید و خرج کردید حالا با بهانه اینکه فال ورشکست شده است و در نفت آب بوده دیگر نخواستید پولی را بگیرید، استعفا به چه کسی دادید؟

متهم ردیف دوم اظهار کرد: استعفا را به زنجانی که کارفرمای من بود، ارائه کردم. آقای مراسم خوش حالی ساز به من گفت الان موقع جهاد است و پشت زنجانی را خالی نکن، من به آقای یزدی گفتم انحراف وجود دارد و نمی خواهم کار کنم. ایشان گفتند کار را ادامه بده هرجا انحراف دیدی من را مطلع کن.

«م.ش» متهم ردیف دوم خواستار بیان بعضی مطالب در جلسه غیرعلنی شد و گفت: دو توصیه در اینجا وجود دارد یکی حق الزحمه من بوده که ۱۳میلیون دلار برآورد می شد که من چیزی دریافت نکردم. از سویی دیگر، من سهام شرکت اونورایر را بعد دادم. در رابطه با اخلال در نظام اقتصادی باید بگوم که جهت دادگاه مفهوم عنصر اخلال در قانون جهت آن تعریف درستی وجود ندارد. یک سری آثار مخرب را به این پرونده نسبت داده اند. آمار اشتباهی را در رابطه با مفاهیم اقتصادی دادند. به عنوان نمونه تورم را ناشی از اثار این پرونده دانستند.

قاضی مقیسه افزود: اینکه در آن شرایط اقتصادی که کشور با آن مواجه بود، میلیون ها بشکه نفت و دلار از کشور عزیزمان ایران رفته هست، اخلال هست. این پول ها باید به پارس جنوبی می رفت و تولید ملی انجام می شد.

وکیل متهم گفت: اگر نفت ها آتش می گرفت، خوب بود؟

قاضی مقیسه پاسخ داد: بر اساس ولی و اگر و شاید و باید که نباید صحبت کرد. یک میلیارد و ۲۰۰میلیون یورو به جای سر ریز شدن در راه تولید داخلی صرف خرید هواپیما و خرید منزل در بالای شهر شده است است.

متهم پاسخ داد: پول نفتی که در وقت تحریم فروخته می شد به کشور برنمی گشت و به قول اقایان یا کالای بنجل وارد می شد و یا پول ها بلوکه می شد. به قول آقای جهانگیر معاون اول دولت، ۹۵۰میلیون دلار در هشت سال نفت فروخته شده است بود. چهار سال قبل تر از آن هم به قول خود مردها ما بحران نفتی داشتیم ولی پرسش من این است که تا سال ۸۶ آیا پارس جنوبی خروجی خوبی داشت؟ خب مشخص است که مسئله مدیریتی هست. به عنوان یک اقتصاد دادن باید بگویم تمام بودجه ممکلت صرف هزینه عمرانی نمی شد. اشکال کلی را باید در سو مدیریت جستجو کرد.

او با بیان اینکه قرار داد با شرکت فال یک قرارداد نمایندگی هست، اظهار کرد : کسی که نماینده هست، صاحب بار نیست. در آنجا اصلا بحث فروش مطرح نبود و اگر قرار بود فروشی باشد با اجازه و رضایت کتبی شرکت ایزو انجام شود.

او توضیح داد: در همین احوال زنجانی به من گفت که نفتی که به فال دادیم باید پول شود. تمام پرداخت هایی که فال انجام داده، همه را علی الحساب انجام داده هست. این پرداخت ها از آبان ماه انجام شده است است و مارچ ۲۰۱۳ به خاطر خیانت هایی که کردند، متوقف شد.

قاضی مقیسه گفت: بالاخره شما نفت را فروختید.

متهم ردیف دوم افزود: ما نفروختیم. شرکت فال بدون اجازه ما فروخته است.

مقیسه پاسخ داد: بعد جهت چه پول گرفتید. شما نفت را فروختید و بابک زنجانی از شما می خواهد که بفروشید.

متهم گفت: این پول ها را زنجانی علی الحساب گرفته بود. من هم به زنجانی گفتم با این پول ها، آن ها نفت را می فروشند ولی زنجانی می گفت این طور نیست.

نماینده دادستان در ادامه از متهم پرسید که اگر بحث انبار داری بود، شما باید به فال پول می دادید نه اینکه شما به فال پول بدهید.

قاضی مقیسه اضافه کرد: اگر شما و بابک زنجانی و «ح.ف.ه» نفروختید و حالا که نفت شما را بدون رضایت فروختند، آیا پول گرفتید؟

متهم گفت: من پول نگرفتم. پول ها هم به حساب شرکت های زنجانی واریز شده است هست. زنجانی به من گفت از فال اعتبار بگیر، من هم گفتم که اگر اعتبار بگیریم، می فروشد. حتی من وکیل هم گرفتم که پیگیری کنم ولی شما اجازه ندادید و بازداشتم کردید.

رییس دادگاه اضافه کرد: طبق محتویات پرونده، فروشنده بودید و شما پول را دریافت کردید.

سیاست های دولت های نهم و دهم پوپولیستی بود

متهم گفت: اصلا چنین چیزی نیست و من این مسئله را در می کنم. من می خواهم بگویم سیاست های دولت نهم و دهم پوپولیستی بود، پرسشها و پرسشها تحریم را شاهد بودیم و نمی توانستیم کارها بانکی و خرید و فروش را به آسانی انجام دهیم، متاسفانه شما ذهنیت دارید.

قاضی مقیسه گفت: من ذهنتی ندارم اینکه شما بیش از یک میلیارد دلار را یک رقم پیش پا افتاده عنوان می کنید عنوان مهمی است.

متهم ردیف دوم تاکید کرد: شرکت فال را من شناسایی نکردم بلکه خود زنجانی معرفی کرد و در دادگاه هم به آن اقرار کرد، من سند نشان می دهم. من نمی خواهم از فال طرفداری کنم. خودم از دشمن های سرسخت فال هستم. فال با وزارت نفت تا سال ۲۰۱۴ کار می کرده، زنجانی به من گفت این ها آدم های قابل اعتمادی هستند و با آن ها کار کن، من کارگزار بودم و زنجانی کارفرما.

«م. ش» خاطر نشان کرد: این پول ها را زنجانی علی الحساب گرفته بود. من هم به زنجانی گفتم با گرفتن این پول ها، آن ها نفت را می فروشند ولی زنجانی می گفت این طور نیست.

نماینده دادستان در ادامه از متهم پرسید که اگر بحث انبار داری بود، شما باید به فال پول می دادید نه اینکه فال به شما پول بدهد.

قاضی مقیسه اضافه کرد: اگر شما و بابک زنجانی و «ح. ف. ه» نفروختید و حالا که نفت شما را بدون رضایت فروختند، آیا پول گرفتید؟

متهم پاسخ داد: من پول نگرفتم. اگر هم رضایتی جهت فروش وجود داشته از سوی زنجانی بوده هست. از بحث فال بود که با آقای مراسم خوش حالی ساز ارتباط گرفتم. آقای «ی» معاون وزارت اطلاعات هم به من گفت که کمک کن که نفت ها عودت شود. مراسم خوش حالی ساز گفت که این ها را به ترکیه بیاور تا خودم با آن ها صحبت کنم. پسر صاحب شرکت فال را به ترکیه بردم و مراسم خوش حالی ساز حتی گفت که ما جهت هزینه نفت یا انتقال پولی، ۵ درصد پرداخت می کنیم. در آن جلسه بعد از رفتن پسر صاحب شرکت فال، مراسم خوش حالی ساز گفت که شرکت نفت، ۷ دلار گران تر نفت را به زنجانی فروخته است به زنجانی عنوان را گفتم و او پاسخ داد که در این ارتباط با وزیر صحبت کرده و قرار شده است در هزینه های انبارداری جبران کنند. فال یک سری هزینه ها جهت ما فرستاد من هم نامه محکمی جهت فال فرستادم و گفتم که این دزدی است.

قاضی مقیسه گفت: این نشان می دهد که شما همه کاره بودید که متهم پاسخ داد: من نماینده ایزو و کارگزار بودم و باید وظیفه خود را انجام می دادم.

«م.ش» راجع به خرید شرکت اونور ایر اظهار کرد: ۵۱ درصد به نام قدرت تنجل به نام یک فرد ترکیه ای شده، ۴۹ درصد به نام من به عنوان یک فرد انگلیسی شده است که از این ۴۹ درصد، ۴۴ درصد به صورت امانی است و موافقت نامه امانت داری هم وجود دارد.

متهم ردیف دوم گفت: همان موقع به زنجانی گفتم که خرید اونور ایر به مبلغ ۲۲۵ میلیون دلار گران است و زیاد از ۱۵۰ یا ۱۶۰ میلیون دلار نمی ارزد ولی گفت می خواهم قطعه وارد کنم و کالاهایی جهت سپاه وارد کنم و جهت من زیاد از این ها می ارزد. حتی همان موقع خیلی بحث ها بود و آمریکایی ها گفتند جهت ایرانی هاست و تحریم کردند و کلی زحمت کشیدیم و حتی وزیر خارجه ترکیه با وزیر خارجه آمریکا تماس گرفت تا از تحریم خارج شد.

او ادامه داد: به من می گویند همکاری نکردی، در حالیکه که ۵ تا وکالت نامه دادم. هر بار گفته اند وکالت می خواهیم، داده ام. آن بحثی هم که آقای باگانا می گوید طلب دارم، درست است لیکن زنجانی ۴۶ میلیون دلار از شرکت خارج کرده است.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی اضافه کرد: ما آن اوایل می خواستیم اونور ایر را بفروشیم ولی دادستان گفتند فروش نرود در حالیکه اگر فروش می رفت، در نهایت تا ۴۶ میلیون دلار کسر و ۲۱۰ میلیون دلار نصیبمان می شد و به کشور باز می گشت.

او توضیح داد: الان هم می شود به روش تجاری مسئله را حل کرد و با آقای هندی هم در این خصوص صحبت کرده ام.

واژه های کلیدی: قرارداد | تحریم ها | بابک زنجانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs