شب ایران پاریس فرانسه ایرانی فرانسه

شب: ایران پاریس فرانسه ایرانی فرانسه وزارت خارجه وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی تمایلی جهت ادامه تنش در روابط پایتخت کشور عزیزمان ایران و ریاض نداریم / ظریف

وزیر امور خارجه کشورمان توسعه روابط با کشورها به خاص همسایگان را از اولویت‌های کشور عزیزمان ایران بیان کرد و اصلاح روابط کشور عزیزمان ایران و عربستان نیازمند اح

تمایلی جهت ادامه تنش در روابط پایتخت کشور عزیزمان ایران و ریاض نداریم / ظریف

ظریف : تمایلی جهت ادامه تنش در روابط پایتخت کشور عزیزمان ایران و ریاض نداریم

عبارات مهم : ایران

وزیر امور خارجه کشورمان توسعه روابط با کشورها به خاص همسایگان را از اولویت های کشور عزیزمان ایران بیان کرد و اصلاح روابط کشور عزیزمان ایران و عربستان نیازمند احترام متقابل و احترام به منافع یکسان است.

محمدجواد ظریف در گفت وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که روابط پایتخت کشور عزیزمان ایران و ریاض در دولت دوازدهم به سمت و سوی تنش زدایی حرکت خواهد کرد؟ گفت: کشور عزیزمان ایران هیچ تمایلی جهت ادامه تنش در روابط میان پایتخت کشور عزیزمان ایران و ریاض را ندارد.

تمایلی جهت ادامه تنش در روابط پایتخت کشور عزیزمان ایران و ریاض نداریم / ظریف

او با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف و اولویت های کشور عزیزمان ایران گسترش و توسعه روابط با کشورها به خاص همسایگان مان هست، اظهار داشت: اصلاح روابط کشور عزیزمان ایران و عربستان نیازمند احترام متقابل و احترام به منافع یکسان و آخر دادن به سیاست هایی است که به جنگ و افراط در منطقه دامن می زند.

واژه های کلیدی: ایران | عربستان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs