شب ایران پاریس فرانسه ایرانی فرانسه

شب: ایران پاریس فرانسه ایرانی فرانسه وزارت خارجه وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی علی رغم نظر امام،مدعیان بی هنر و غیرانقلابیون در ارکان نظام نفوذ کرده اند / روزنامه جمهوری اسلامی

در سال‌های اخیر، علاوه بر اینکه حواریون امام آماج حملات همین «مدعیان بی‌هنر امروز و قاعدین کوته نظر دیروز» قرار گرفتند، متاسفانه مدعیان توانستند به بسیاری از مر

علی رغم نظر امام،مدعیان بی هنر و غیرانقلابیون در ارکان نظام نفوذ کرده اند / روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی: علی رغم نظر امام،مدعیان بی هنر و غیرانقلابیون در ارکان نظام نفوذ کرده اند

عبارات مهم : اسلامی

در سال های اخیر، علاوه بر اینکه حواریون امام آماج حملات همین «مدعیان بی هنر امروز و قاعدین کوته نظر دیروز» قرار گرفتند، متاسفانه مدعیان توانستند به بسیاری از مراکز تصمیم سازی و حتی تصمیم گیری نفوذ کنند و اهداف شوم خود را پیگیری نمایند.

روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به این جمله حصرت امام خمینی که فرموده اند” آنهائی که در این چند سال مبارزه و جنگ به هر دلیلی از ادای این وظیفه بزرگ طفره رفتند و خودشان و جان و مال و فرزندانشان و دیگران را از آتش اتفاق دور کرده اند مطمئن باشند که از معامله با خدا طفره رفته اند.به همه مردم و مسئولین عرض می کنم که حساب اینگونه افراد را از حساب مجاهدان در راه خدا جدا سازند و نگذارند این مدعیان بی هنر امروز و قاعدین کوته نظر دیروز به صحنه ها برگردند” به اینگونه افراد انتقاد کرد.

این روزنامه نوشت: تکیه بر عنوان «مدعیان بی هنر امروز و قاعدین کوته نظر دیروز» که امام خطاب به میراث داران انقلاب تاکید می کنند نگذارند به صحنه ها برگردند، هشدار مهمی است که چندان توجهی به آن نشده هست. در سال های اخیر، علاوه بر اینکه حواریون امام آماج حملات همین «مدعیان بی هنر امروز و قاعدین کوته نظر دیروز» قرار گرفتند، متاسفانه مدعیان توانستند به بسیاری از مراکز تصمیم سازی و حتی تصمیم گیری نفوذ کنند و اهداف شوم خود را پیگیری نمایند.

علی رغم نظر امام،مدعیان بی هنر و غیرانقلابیون در ارکان نظام نفوذ کرده اند / روزنامه جمهوری اسلامی

کدام هدف، شوم تر و زیانبارتر از اینکه عده ای تمام هم و غمشان این باشد که میان نیروهای انقلابی تفرقه ایجاد کنند و آنها را رو در روی همدیگر قرار دهند؟ کدام هدف، شوم تر از اینکه انقلابی ترین روحانیون و نزدیک ترین آنها به امام را چنان آماج تبلیغات مسموم قرار دهند که مردم عادی به خاص نسل تازه که دوران مبارزه را ندیده اند آنها را موجوداتی ضدامام و ضدانقلاب تصور کنند؟ کدام هدف، شوم تر از اینکه کاری کنند که افراد انقلابی به جرم فهمیدن و زیر بار خلاف نرفتن، از حقوق خود محروم شوند؟

اینکه هر روز بتوانیم عده ای را جذب کنیم، باید از شاخصه های تفکیک ناپذیر انقلاب اسلامی باشد، ولی کاری که مدعیان بی هنر امروز و قاعدین دیروز با ماسک دروغین انقلابی گری می کنند دفع نیروهاست. خدا رحمت کند شهید مظلوم آیت الله بهشتی را که «جاذبه در حد اعلا و دافعه در حد ضرورت» را از شاخصه های خط امام می دانست و خود نیز همین خط مشی را پی می گرفت.

در سال‌های اخیر، علاوه بر اینکه حواریون امام آماج حملات همین «مدعیان بی‌هنر امروز و قاعدین کوته نظر دیروز» قرار گرفتند، متاسفانه مدعیان توانستند به بسیاری از مر

شاید گزارش هائی که به مسئولین داده می شود با اتکاء به حضور مردم در مساجد، مراسم اعتکاف و مناسبت های دینی بر این توصیه متمرکز باشد که هر روز بر خیل طرفداران انقلاب و نظام جمهوری اسلامی افزوده می شود. این نتیجه گیری، قطعاً درست نیست.

در این گزارش ها باید حساب دین از حساب عملکرد مسئولین نظام جدا در نظر گرفته شود. مردم در عین حال که به دین اعتقاد دارند، راجع به مسئولین نظام پرسش های فراوانی دارند.

خوشبختانه اکثر مردم هنوز پشتیبان انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستند ولی حساب مسئولین نظام را از حساب خود نظام جدا می دانند. اگر اختلاف ها، اختلاس ها، کینه ورزی ها و ادامه دادن عدوات ها ادامه یابد، از یکطرف شکاف ها عمیق تر می شود و اعتماد به نظام لطمه می بیند و از طرف دیگر مدعیان بی هنر که مترصد وقت جهت تحقق اهداف شوم خود هستند با عزمی راسخ تر به خیانت خود جامه عمل می پوشانند.

علی رغم نظر امام،مدعیان بی هنر و غیرانقلابیون در ارکان نظام نفوذ کرده اند / روزنامه جمهوری اسلامی

واژه های کلیدی: اسلامی | انقلابی | روزنامه | انقلاب اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs