شب ایران پاریس فرانسه ایرانی فرانسه

شب: ایران پاریس فرانسه ایرانی فرانسه وزارت خارجه وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی وزیر خارجه فرانسه به کشور عزیزمان ایران می‌آید

به گزارش واحد مرکزی خبر؛ وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد: ‹ژان ایو لو دریان› وزیر خارجه فرانسه، محمد جواد ظریف همتای ایرانی اش را در رابطه با گفتگوی های سیاسی یکس

وزیر خارجه فرانسه به کشور عزیزمان ایران می‌آید

وزیر خارجه فرانسه به کشور عزیزمان ایران می آید

عبارات مهم : ایران

ژان ایو لو دریان وزیر امور خارجه فرانسه در آینده نزدیک به کشور عزیزمان ایران سفر می کند.

به گزارش واحد مرکزی خبر؛ وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد: ‹ژان ایو لو دریان› وزیر خارجه فرانسه، محمد جواد ظریف همتای ایرانی اش را در رابطه با گفتگوی های سیاسی یکسان که کشور عزیزمان ایران و فرانسه دارند به پاریس دعوت کرد و در تاریخ سوم ژوییه نیز دبیرکل وزارت امورخارجه فرانسه به پایتخت کشور عزیزمان ایران سفر کرد.

وزیر خارجه فرانسه به کشور عزیزمان ایران می‌آید

وزارت خارجه فرانسه در ادامه افزود: در ادامه حضور آقای ظریف در پاریس؛ لو دریان نیز همانند فابیوس که در سال 2015 و ارو در سال 2017 به کشور عزیزمان ایران سفر کردند، طی ماه های آینده به منظور تعمیق روابط دو جانبه به کشور عزیزمان ایران سفر خواهد کرد.

واژه های کلیدی: ایران | پاریس | فرانسه | ایرانی | فرانسه | وزارت خارجه | وزیر امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs