شب ایران پاریس فرانسه ایرانی فرانسه

شب: ایران پاریس فرانسه ایرانی فرانسه وزارت خارجه وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار حوادث دام سیاه در اینستاگرام

زن آرایشگر که با همدستی دو مرد میوه فروش، با گروگان گرفتن دوست اینستاگرامی از او فیلم سیاه تهیه کرده بود، بعد از دستگیری ادعای عجیبی را مطرح کرد. 

دام سیاه در اینستاگرام

دام سیاه در اینستاگرام

عبارات مهم : ایران

زن آرایشگر که با همدستی دو مرد میوه فروش، با گروگان گرفتن دوست اینستاگرامی از او فیلم سیاه تهیه کرده بود، بعد از دستگیری ادعای عجیبی را مطرح کرد.

به گزارش جام جم، هفته گذشته با شکایت مرد جوانی نزد بازپرس بهشتی، بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه 34 پایتخت کشور عزیزمان ایران از یک زن و دو مرد به اتهام تهیه فیلم سیاه، تحقیقات در پایگاه هفتم پلیس آگاهی پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع شد.

شاکی به افسر تحقیق گفت: دو ماه قبل با زن آرایشگر در اینستاگرام آشنا شدم . او یک روز مرا به منزل اش دعوت کرد که در دام دو مرد گرفتار شدم. آنها می گفتند که من مزاحم زن شوهردار شده است ام. مقداری پول داشتم که برداشتند، بعد کارت بانکی و رمز را گرفتند و لباس هایم را در آوردند.

دام سیاه در اینستاگرام

سپس بشدت کتکم زدند و سه دقیقه با گوشی گوشی از من فیلم سیاه گرفتند. بعد مرا برابر خودپرداز بردند که با داد و فریادم مردم و همسایه متوجه شدند و نجات یافتم. با آمدن پلیس هر سه متهم بازداشت شدند.

در ادامه متهم زن به افسر تحقیق گفت: شاکی با هویت خانمانه با من در اینستاگرام دوست شده است بود. بعد از مدتی به او اعتماد کردم و تصویر های شخصی ام را برایش فرستادم، او اطلاعات زندگی ام را می دانست. اگر شوهرم می فهمید طلاقم می داد. او حاضر نبود تصویر ها و اطلاعاتم را بعد دهد. ماجرا را به دو میوه فروش همسایه گفتم و آنها کمک کردند. شاکی را به منزل ام کشاندیم تا تصویر ها و اطلاعاتم را از او بگیرم که نشد و دستگیر شدیم.

زن آرایشگر که با همدستی دو مرد میوه فروش، با گروگان گرفتن دوست اینستاگرامی از او فیلم سیاه تهیه کرده بود، بعد از دستگیری ادعای عجیبی را مطرح کرد. 

در ادامه دو میوه فروش هم گفته های متهم زن را تائید کردند و گفتند جهت ترساندن شاکی کتکش زدند، از او فیلم سیاه گرفتند و به زور می درخواست کردند حساب بانکی اش را خالی کنند.

تحقیقات جهت رازگشایی از دیگر جرایم متهمان ادامه دارد.

دام سیاه در اینستاگرام

واژه های کلیدی: ایران | تصویر | اینستاگرام | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs