شب ایران پاریس فرانسه ایرانی فرانسه

شب: ایران پاریس فرانسه ایرانی فرانسه وزارت خارجه وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نرخ سود بانکی کم کردن یافت

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت:«از تاریخ ١١ شهریور ماه سود سپرده یک ساله ١٥ درصد خواهد بود. قیمت سپرده کوتاه مدت نیز ١٠ درصد است.»

نرخ سود بانکی کم کردن یافت

نرخ سود بانکی کم کردن یافت

عبارات مهم : مرکزی

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت:«از تاریخ ١١ شهریور ماه سود سپرده یک ساله ١٥ درصد خواهد بود. قیمت سپرده کوتاه مدت نیز ١٠ درصد است.»

به گزارش برآنلاین، پيمان قرباني، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اعلام این که قیمت سود بانکی کم کردن یافته، در نشست خبري افزود: با توجه به اينكه انجماد دارايي ها و حضور موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و همچنين ورود نهادهاي خارج از بانك مثل خودروسازان براي جمع آوري نقدينگي مانع كاهش سود بود ، اقداماتي براي اصلاح وضعيت دستور قرار داده شد .

نرخ سود بانکی کم کردن یافت

وي با تاكيد بر اينكه قیمت هاي سود همچنان مثبت هست، اضافه كرد: هزينه تامين مالي براي تسهيلات گيرندگان كاهش يافت.

او با تاكيد بر اينكه موسسات غيرمجاز نفس هاي آخر را مي كشند، گفت : از تاريخ ١١ شهريور ماه سود سپرده يك ساله ١٥ درصد خواهد بود. قیمت سپرده كوتاه مدت نيز ١٠ درصد است و طبق موازين سود پرداختي علي الحساب خواهد بود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت:«از تاریخ ١١ شهریور ماه سود سپرده یک ساله ١٥ درصد خواهد بود. قیمت سپرده کوتاه مدت نیز ١٠ درصد است.»

وي گفت : قیمت سودهاي قبلي تا پايان مدت قرارداد معتبر است و با سود قبلي قابل تمديد نيست .

به گفته وي افزايش سپرده مدت دار يك ساله ممنوع است و نظارت بانك مركزي از تاريخ ١١ شهريور به شدت دقيق خواهد بود.

او ادامه داد: اگر سپرده گذار قبل از پايان قرارداد پول را برداشت كند سودمحاسبه شده است همانند قیمت سود كوتاه مدت خواهد بود.

نرخ سود بانکی کم کردن یافت

معاون اقتصادی بانک مرکزی ضمن تاكيد بر صيانت از دستاوردهاي تورمي گفت:ما به دنبال رونق غير تورمي هستيم.

قرباني با اشاره به اينكه كاهش سود بانكي در نهايت كاهش هزينه تامين مالي را موجب مي شود، اضافه كرد: اين اقدام گامي براي افزايش توليد و اشتغال خواهد بود .

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت:«از تاریخ ١١ شهریور ماه سود سپرده یک ساله ١٥ درصد خواهد بود. قیمت سپرده کوتاه مدت نیز ١٠ درصد است.»

معاون اقتصادی بانک مرکزی در خصوص تصميمات اتخاذ شده است براي قیمت مشاركت خودروسازان براي پيش فروش ماشین گفت: اين قیمت بايد ٣ واحد درصد بالاتر از قیمت سود بلندمدت بانكي يعني ١٨ درصد باشد.

او با تاكيد بر اينكه با اين وضعيت هنوز سپرده گذاري در بانك واجد ارزش هست، اضافه كرد: طبق براوردها قیمت سود ٥ درصد بالاتر از قیمت ١٠ درصدي تورم هست.

نرخ سود بانکی کم کردن یافت

به گفته وي اضافه برداشت بانك ها با تصميم تازه به خطوط اعتباري تبديل مي شود و طبق محاسبات كارمزد در بازار بين بانكي به ١٨ درصد رسيده و در صورت توديع وثيقه از سوي بانك به ١٦ درصد كاهش مي يابد.

واژه های کلیدی: مرکزی | اقتصادی | سود بانکی | سود سپرده | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs