شب ایران پاریس فرانسه ایرانی فرانسه

شب: ایران پاریس فرانسه ایرانی فرانسه وزارت خارجه وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی کاریکاتور ، دانشجوها آدم نیستن؟!

در حاشیه تعطیلی پی در پی مدارس شهرهای آلوده و تعطیل نشدن دانشگاه ها و ادارات، محمدرضا میرشاه ولد این کارتون را در اینستاگرامش منتشرکرد.

کاریکاتور ، دانشجوها آدم نیستن؟!

دانشجوها آدم نیستن؟!/ کاریکاتور

عبارات مهم : کارتون

در حاشیه تعطیلی پی در پی مدارس شهرهای آلوده و تعطیل نشدن دانشگاه ها و ادارات، محمدرضا میرشاه ولد این کارتون را در اینستاگرامش منتشرکرد.

خبرآنلاین

کاریکاتور ، دانشجوها آدم نیستن؟!

واژه های کلیدی: کارتون | کاریکاتور | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs