شب ایران پاریس فرانسه ایرانی فرانسه

شب: ایران پاریس فرانسه ایرانی فرانسه وزارت خارجه وزیر امور خارجه اخبار سیاست خارجی

گت بلاگز اخبار اجتماعی بودجه آموزش و پرورش بعد از 9 سال استانی شد

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد:با ساخت هر کلاس، کلانتری‌ها و دادگستری‌ها خلوت‌تر، نزاع و کشمکش‌ها کمتر و آرامش در جامعه زیاد می‌شود.

بودجه آموزش و پرورش بعد از 9 سال استانی شد

بودجه آموزش و پرورش بعد از 9 سال استانی شد

عبارات مهم : آموزش

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد:با ساخت هر کلاس، کلانتری ها و دادگستری ها خلوت تر، نزاع و کشمکش ها کمتر و آرامش در جامعه زیاد می شود.

به گزارش ایسنا، وزیر آموزش و پرورش در آیین افتتاح رسمی پنج پروژه بزرگ آموزشی به همت خیرین مدرسه ساز شهرستان دزفول تاکید کرد: هر عاملی که مانع استقبال از خیرین مدرسه ساز است باید برطرف شودو هیچ مانعی جهت خیر مدرسه ساز نباید وجود داشته باشد.

بودجه آموزش و پرورش بعد از 9 سال استانی شد

وی با بیان اینکه اگر بخواهیم با همان روش گذشته در آموزش و پرورش پیش برویم، قطعا موانع ما برطرف نخواهند شد، ادامه داد: هنوز وزیر و معاونان وزارت آموزش و پرورش به جای فکر کردن به عنوان کیفیت بخشی به برنامه های آموزشی و پژوهشی و چگونگی ایجاد تحمل و تاب آوری در دانش آموزان، باید فکر جزئی ترین پرسشها مثل پول آب و برق و گاز و سقف مدارس و نبود فضای آموزشی باشند.

وی در عین حال گفت: دانش آموز ما در روستاها یا مناطق محروم به علت عدم دسترسی به مدرسه یا هزینه زیاد دسترسی به مدرسه، از تحصیل باز می ماند که این غم بزرگی است.

وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد:با ساخت هر کلاس، کلانتری‌ها و دادگستری‌ها خلوت‌تر، نزاع و کشمکش‌ها کمتر و آرامش در جامعه زیاد می‌شود.

بطحایی اعلام کرد: از سال آینده و بعد از 9 سال مجددا بودجه های ما در آموزش و پرورش، استانی می شوند و در اختیار شورای برنامه ریزی استان ها با مسئولیت استاندار قرار می گیرند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت: باید زمینه را جهت همکاری یک میلیون و 700 هزار فرهنگی شاغل و بازنشسته در اداره آموزش و پرورش فراهم کنیم.

واژه های کلیدی: آموزش | مدرسه | آموزشی | استانی | برنامه | برنامه ریزی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs